Quy định Của Nhà

  1. Vấn đề này chắc là vấn đề muôn đời, muôn thuở của các editor hay gặp rồi: Không sao chép khi chưa được sự cho phép của editor.
  2. Không gây war hoặc spam.
  3. Không chia sẻ pass, cần biết gì về pass thì vào mục Pass để đọc.
  4. Vấn đề gì không rõ thì inb Fanpage của nhà: Facebook
  5. Mèo khá là chảnh nên mấy bạn nói chuyện lịch sự, đàng hoàng vào nhé 🙆